2024.07.18.
Átlagos ügyvédi óradíj

Átlagos ügyvédi óradíj

Fedezze fel az ügyvédi díjakat, az átlagos ügyvédi óradíjakat és egyéb költségeket! Tudjon meg többet itt!

Átlagos ügyvédi óradíj

Az ügyvédi szolgáltatások díjazása számos tényezőtől függ, beleértve az ügy bonyolultságát, az ügyvéd tapasztalatát, és a földrajzi helyet. Az átlagos ügyvédi óradíj meghatározása ezért nem egyszerű, de hasznos útmutatást adhat az ügyfeleknek és az ügyvédeknek egyaránt. Az Újváry ügyvédi iroda oldalán feltüntetett tarifák jól szemléltetik, milyen szintű díjazásra lehet számítani a különböző jogi szolgáltatások esetében.

Az átlagos ügyvédi óradíj jelentősége

Az átlagos ügyvédi óradíj kulcsfontosságú az ügyfelek számára, mert ez alapján lehet tervezni a jogi költségeket. Az ügyvédek számára pedig azért jelentős, mert egyfajta irányt ad a piacon való elhelyezkedéshez. A jól meghatározott óradíj nemcsak az ügyvéd munkájának értékét fejezi ki, hanem az ügyfelek igazságos elszámolásának is az alapját képezi.

Mi befolyásolja az átlagos ügyvédi óradíjat?

Az átlagos ügyvédi óradíjat számos tényező befolyásolja:

 1. Ügy bonyolultsága: Egy egyszerű jogi tanácsadás esetén az óradíj általában alacsonyabb, mint például egy bonyolult válóper vagy végrehajtási ügy esetén.
 2. Ügyvéd tapasztalata: Minél több tapasztalattal és szakmai elismeréssel rendelkezik egy ügyvéd, annál magasabb lehet az átlagos ügyvédi óradíj.
 3. Földrajzi hely: A fővárosban és a nagyobb városokban általában magasabb az ügyvédi óradíj, mint vidéken.
 4. Speciális szakterületek: Egyes jogi területek, mint például az ingatlanjog vagy a családjog, eltérő óradíjakat vonhatnak maguk után.

Példák az átlagos ügyvédi óradíjakra

A drujvary.hu alapján az általános óradíjak a következőképpen alakulnak:

 • Jogi tanácsadás: 27.000-35.000 Ft
 • Általános óradíj: 22.000-30.000 Ft
 • Speciális ügyek (pl. válóperes kereset): 80.000 Ft
 • Ingatlanügyek: Az ingatlanjogi díjak a forgalmi értéktől függnek, például egy adásvételi szerződés hitellel 0,5-0,7%-ba kerül, de legalább 150.000 Ft.

Ezek az árazások jól tükrözik az átlagos ügyvédi óradíjak sokféleségét és alkalmazkodó képességét a változó piaci körülményekhez és ügyféligényekhez.

Az ügyvédi munkadíjak szerkezete

Az ügyvédi díjak rendszerint munkaórában kerülnek meghatározásra. Például, a fizetési meghagyásos eljárás vagy a végrehajtási kifogás kezelése általában 22.000-30.000 Ft-os óradíjjal számolható el. Ha egy feladat több órát vesz igénybe, az órák számát szorozzuk meg az átlagos ügyvédi óradíjjal, és így kapjuk meg a teljes költséget.

Ügyfélbarát megoldások

Az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda különféle ügyfélbarát megoldásokkal is szolgál, mint például telefonos egyeztetés ügyfeleknek, amely 15 perc alatt ingyenes, a felett pedig óradíj fizetendő. Ez egy remek lehetőség arra, hogy az ügyfelek előzetes költségek nélkül kapjanak alapvető jogi tanácsokat, mielőtt elköteleznék magukat komolyabb jogi szolgáltatások mellett.

Törvényes öröklés rendje

A törvényes öröklés rendje egy fontos jogi kérdés, amely meghatározza, hogyan kerül elosztásra az örökhagyó vagyona annak hiányában, hogy végintézkedést tett volna. A 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozza részletesen az öröklés rendjét, amely alapján különböző csoportok határozzák meg, kik és milyen sorrendben jogosultak az örökségre. Ez az útmutató segít eligazodni a törvényes öröklés rendjében.

Gyermekek és leszármazók öröklése

A törvényes öröklés rendje szerint elsődleges örökösök az örökhagyó gyermekei. Több gyermek esetén egyenlő arányban oszlik meg közöttük az örökség. Amennyiben valamelyik gyermek nem él már, akkor az ő helyére az ő leszármazói lépnek, és ők örökölnek egyenlő arányban. Ezt az elvet hívják helyettesítési elvnek. Az öröklés rendje így biztosítja, hogy az örökhagyó családján belül maradjon a vagyon, és az anyai vagy apa-i ágon belül szétosztva kerüljön továbbadásra.

Házastárs öröklése

Az öröklési jog alapján a házastárs különleges helyet foglal el az öröklés rendjében. Az öröklési rend háromféle módon is lehetőséget biztosít a házastárs számára az öröklésben való részvételre:

 1. Egyedüli örökösként: Ebben az esetben a házastárs kizárólagos örökös, amennyiben nincs olyan leszármazó vagy szülő, aki örökölhetne.
 2. Leszármazók melletti örökösként: A házastárs holtig tartó haszonélvezeti jogot kap a közös lakáson és a hozzá tartozó berendezési tárgyakon, valamint egy gyermekrész örökséget a hagyaték többi részéből.
 3. Szülő melletti örökösként: Ha leszármazó nincs vagy nem örökölhet, a házastárs a közösen lakott lakást és annak berendezését örökli, illetve a hagyaték felét, a másik felét pedig az örökhagyó szülei öröklik egyenlő arányban.

Felmenők és oldalági rokonok öröklése

Ha nincs sem leszármazó, sem házastárs, a törvényes öröklés rendje szerinti felmenők örökölnek. Az öröklés rendje felosztja a felmenőket különböző csoportokra:

 1. Szülői csoport: Ebbe a csoportba tartoznak az örökhagyó szülei és azok leszármazói. Itt is az egyenlő részek elve érvényesül.
 2. Nagyszülői csoport: Ha a szülők és azok leszármazói kiestek az öröklésből, a nagyszülők és azok leszármazói örökölnek hasonlóan egyenlő arányban.
 3. Dédszülői csoport: A nagyszülők hiányában a dédszülők és azok leszármazói következnek.

Az állam és az önkormányzat öröklése

Amennyiben más örökös nincs, az örökhagyó vagyonát az állam örökli. Ez a szabály 2023. július 1-jétől módosult, és most már az állam csak akkor válik örökössé, ha az örökséget előzetesen a települési önkormányzat visszautasította.

Ági öröklés

Az ági öröklés egy speciális szabály, amely a törvényes öröklés rendjének kiegészítéseként szolgál. Ez biztosítja, hogy az öröklés során a családban maradjon az a vagyontárgy, amelyet az örökhagyó valamelyik felmenőjétől kapott örökség vagy ajándékozás útján. Ági öröklés esetén az adott vagyontárgyat az a rokon örökli, akinek a felmenőjéről az örökhagyó örökölte azt.